ประชาสัมพันธ์ จาก กศน.อำเภอบ้านแพง ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบายเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส โคโลนา 2019

โดยกำหนดให้มีโครงการเราไม่ทิ้งกัน ให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน ในเว็บไซต์ เพื่อสมัครขอรับการเยียวยาครับ ตามนโยบายรัฐบาล