หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบ้านแพง รับการ นิเทศ ติดตามการขยายผล การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบการเรียนออนไลน์ โดยใช้ google classrom
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563. เวลา 13.00-15.00น. กศน.อำเภอบ้านแพง รับการ นิเทศ ติดตามการขยายผล การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบการเรียนออนไลน์ โดยใช้ google classroom จาก นายภูดิษพัฒน์ ธนพัฒน์ปรีขา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายจารุกิตติ์ แจ่มจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนางมณีรัตน์ สุพร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.