หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธื์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ข้าราชการครู และคณะครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอบ้านแพงเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธื์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.