หัวข้อข่าว : รับการนิเทศ สอบปลายภาค ประจำเรียนที่ 2/2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอบ้านแพง นำโดย นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และคณะบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง ได้รับการนิเทศ จากคณะกรรมการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม นางสาวลลิตา จันทะขิน เจ้าพนักงานธุรการ ในการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำเรียนที่ 2/2562 และตรวจคัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าสอบ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 วันที่ 14-15 มี.ค. 2563 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

.
.
.
.