หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

.
.
.
.