หัวข้อข่าว : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ กศน.จังหวัดนครพนม และ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ กศน.จังหวัดนครพนม และ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

.
.
.
.