หัวข้อข่าว : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในการตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในการตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.