หัวข้อข่าว : เข้าโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 สนง.กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 กันยายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 สนง.กศน.จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงานกศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.