หัวข้อข่าว : วันที่ 19 กันยายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมวางแผนและมอบหมายงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 กันยายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมวางแผนและมอบหมายงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.