หัวข้อข่าว : วันที่ 20 พฤษภาคกศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รู้รัก สามัคคี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รู้รัก สามัคคี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.