หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการชุมชนแก้ไขปัญหาเสพติดยั่งยืน ม.8/ม.9 ต.นางัว อ.บ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ มอบหมายให้คุณครูอุกฤษฏ์ ตันมูล เข้าร่วมโครงการชุมชนแก้ไขปัญหาเสพติดยั่งยืน ม.8/ม.9 ต.นางัว อ.บ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.