หัวข้อข่าว : ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิกรวิสามัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยคณะกรรมาธิการ การศึกษา วุฒิสภา ได้มีกำหนดการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิกรวิสามัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยคณะกรรมาธิการ การศึกษา วุฒิสภา ได้มีกำหนดการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร

.
.
.
.