หัวข้อข่าว : วันที่ 28 เมษายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล บ้านแพง ณ ห้องประชุม กศน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 เมษายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล บ้านแพง ณ ห้องประชุม กศน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.