หัวข้อข่าว : วันที่ 27 เมษายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ของอำเภอบ้านแพง โดยมี 4 ตำบลที่จัดประชุมดังนี้ ตำบลนาเข ตำบลนางัว ตำบลหนองแวงและตำบลไผ่ล้อม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 27 เมษายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ของอำเภอบ้านแพง โดยมี 4 ตำบลที่จัดประชุมดังนี้ ตำบลนาเข ตำบลนางัว ตำบลหนองแวงและตำบลไผ่ล้อม

.
.
.
.