หัวข้อข่าว : วันที่ 27 เมษายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมาบให้คุณครูปาณิสรา วรกา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิยัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 27 เมษายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมาบให้คุณครูปาณิสรา วรกา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิยัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.