หัวข้อข่าว : วันที่ 20 เมษายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน. ร่วมโครงการขยายผลจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และประกวดโครงงานจิตอาสา ระดั
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 20 เมษายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน. ร่วมโครงการขยายผลจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และประกวดโครงงานจิตอาสา ระดับประถมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

.
.
.
.