หัวข้อข่าว : วันที่ 8 เมษายน 2565 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.และเครือข่ายระดับจังหวัด ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 เมษายน 2565 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.และเครือข่ายระดับจังหวัด ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.