หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบ้านแพง จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี (google Classroom) ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 11 มกราคม 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี (google Classroom) ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.