หัวข้อข่าว : วันที่ 12 มกราคม 2565 นางฐิตาพร กิคิศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ได้มอบหมายให้ครู กศน. ตำบล ตำบลละ 1 คน อบรมรุ่นที่ 5 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12 มกราคม 2565 นางฐิตาพร กิคิศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ได้มอบหมายให้ครู กศน. ตำบล ตำบลละ 1 คน อบรมรุ่นที่ 5 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ผ่านการอบรมแบบOnline ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ระหว่าง วันที่ 12 - 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.