หัวข้อข่าว : บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 11 มกราคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 โดยนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติหน้าทีต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.