หัวข้อข่าว : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คณะคุณครู กศน.อำเภอบ้านแพง นำนักศึกษา กศน.อำ้ภอบ้านแพง เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คณะคุณครู กศน.อำเภอบ้านแพง นำนักศึกษา กศน.อำ้ภอบ้านแพง เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.