หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการประชุมทบทวนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.