หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 เพื่อสรุปและรวบรวมกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ การเปิดภาคเรียน 2/2564 เสนอผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 เพื่อสรุปและรวบรวมกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ การเปิดภาคเรียน 2/2564 เสนอผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.