หัวข้อข่าว : สอบปลายภาคเรียน กศน.ตำบลปากน้ำ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

.
.
.
.