หัวข้อข่าว : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน นำโดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าอุเทน รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยคณะนิเทศฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ณ สนามสอบโรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวาดนครพนม

.
.
.
.