หัวข้อข่าว : มุมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว และนักศึกษา จัดมุมนิทรรศการ ณ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ห้องเรียนสานต่อบ้านพ่อพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

.
.
.
.