หัวข้อข่าว : ประชุมแนวทางในการบริหารจัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ ระดับชาติ ( N-Net) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “แนวทางในการบริหารจัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ ระดับชาติ ( N-Net) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564” ณ ห้องประขุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบในวัน อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ

.
.
.
.