หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอท่าอุเทน ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา กศน.
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน นำโดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าอุเทน ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา กศน. โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ณ สนามสอบโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร และโรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.