หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอท่าอุเทน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กศน.อำเภอท่าอุเทน โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ เพื่อให้การบริหารราชการอำเภอเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการอำเภอท่าอุเทน ณ หอประชุมอำเภอท่าอุเทน ชั้น 2 จังหวัดนครพนม

.
.
.
.