หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กศน.อำเภอท่าอุเทน โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.