หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอด่านซ้าย ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิตติพงษ์ โกษาจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านซ้าย นายประสงค์ จันทศร นายกเทศมนตรีตำบลด้านซ้าย ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ตำแหน่งครู กศน.อำเภอนาแห้ว เป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ของนายธนาวัฒน์ อนุกูล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอด่านซ้าย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

.
.
.
.