หัวข้อข่าว : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 5 สมรรถนะหลักของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 กันยายน 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน นางปิ่น เสนาสี ตำแหน่งครู และนางสาวหทัยชนก พาชอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วยบุคลากร ตำแหน่งครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอท่าอุเทน กศน.อำเภอบ้านแพง กศน.อำเภอนาหว้า กศน.อำเภอศรีสงคราม กศน.อำเภอนาทม และ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 5 สมรรถนะหลักของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.