หัวข้อข่าว : วันที่ 10 กันยายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยคณะนิเทศ นิเทศการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ กศน.อำเภอบ้านแพง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ณ บ้านนาเข ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 กันยายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยคณะนิเทศ นิเทศการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ กศน.อำเภอบ้านแพง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ณ บ้านนาเข ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.