หัวข้อข่าว : ในวันที่ 3 กันยายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง ได้รับมอบหมายจาก นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนออนไลน์ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 3 กันยายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง ได้รับมอบหมายจาก นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนออนไลน์ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง

.
.
.
.