หัวข้อข่าว : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย คณะครูกศน. อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือ (การอ่านออกเขียนได้) ของนักศึกษา กศน.อำเภอ.บ้านแพง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย คณะครูกศน. อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือ (การอ่านออกเขียนได้) ของนักศึกษา กศน.อำเภอ.บ้านแพง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง

.
.
.
.