หัวข้อข่าว : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย บุคลากร นำนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง (โซนใต้และโซนเหนือ)จัดกิจกรรมโครงการเพศศึกษาแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย บุคลากร นำนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง (โซนใต้และโซนเหนือ)จัดกิจกรรมโครงการเพศศึกษาแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.