หัวข้อข่าว : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย บุคลากร นำนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย บุคลากร นำนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา

.
.
.
.