หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและ ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.