หัวข้อข่าว : จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง โซนใต้ ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง โซนเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.