หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ตำบล โซนใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ตำบล โซนใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.