หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการออหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครู ปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยบุคลการ กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการออหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลาวัดสุพรรณลังกาวาส บ้านท่าลาด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.