วันที่ 27 กันยายน 2564 นางปาณิสรา วรกา ครูชำนาญการ(คศ.2) กศน.อำเภอบ้านแพง

ร่วมเป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาทม นายเดชา โยคะสิงห์

ณ กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม