วันที่ 9 กันยายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง นิเทศการจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง รู้รัก สามัคคี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม