วันที่ 7 กันยายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และคุณครูปาณิสรา วรกา นิเทศการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ของ กศน.ตำบลบ้านแพง หลักสูตร อาหารไทยเพื่อการค้า ณ ชุมชน หมู่ 5 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม