วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒธรรมและประเพณีท้องถิ่น ทั้ง 6 ตำบลดังนี้

-กศน.ตำบลนาเข และตำบลหนองแวง จัดกิจกรรม ณ วัดศรีสุมังค์ ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

-กศน.ตำบลนางัว และตำบลโพนทอง จัดกิจกรรม ณ วัดพืชมงคล ธรรมรักษ์ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

-กศน.ตำบลบ้านแพง และตำบลไผ่ล้อม จัดกิจกรรม ณ วัดป่าโนนแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม