กศน.อำเภอบ้านแพงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โครงการทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก ในระว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563