วันที่ 19-21 กุมภาพันธุ์ 2563 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยคณะค

เข้าร่วมงาน การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี