วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง

เข้าร่วมกิจกรรม White zone เดินรณรงค์สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม