วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีวางพวงมาลา

ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม