วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ณ บริเวณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม